The Bloodlands

Hvordan kan fremtiden være lys når fortiden er så mørk?

_Dokumentar_utland

1. pris

Tomm W. Christiansen

frilans/Dagbladet

Blodlandet strekker seg fra Østersjøen i nord til Svartehavet i sør. Dette området har vært åsted for det som betegnes som den moderne historiens grusomste handlinger. Over 14 millioner mennesker ble drept her mellom 1930 og 1950.

Stalin og Hitlers herjinger etterlot seg et område så avfolket at det gjenspeilet seg i befolkningsstatistikker helt fram til 1990-tallet. Historien om grusomhetene har vært utsatt for forvrengning og forfalskning. Fortiden er et kollektivt traume, nåtiden en hengemyr og fremtiden er fryktet. En kald vind blåser inn fra Øst. Et mørke hviler over blodlandet. I hjertet av dette mørke ligger Ukraina og den lille byen Berdychiv. Over halvparten av byens innbyggere døde under Holodomor, den store sulten, som Stalin påførte dem tidlig på 30-tallet. Under krigen ble 80 prosent av den jødiske befolkningen her massakrert. I dag er det ingen som snakker om det som skjedde.

Ingen vil huske. Alle vil glemme.