PK – Pressefotografenes klubb – er en interesseorganisasjon for norske pressefotografer og fotojournalister.


Om

PK – Pressefotografenes klubb – er en interesseorganisasjon for norske pressefotografer og fotojournalister. Hvert år arrangerer PK «Årets Bilde»-konkurransen og DOK-festivalen i Fredrikstad med foredrag, bildevisninger og utstillinger for dokumentarfoto og fotojournalistikk. 

PK er en del av Nordisk pressefotografforbund.

 

 

 

 


Kontakt

Styret
styret@pk.no

 

Sveinung Ystad (leder)
905 94 289
foto@uddu.no

Eivind Senneset (nestleder)
eivind.senneset@gmail.com

Per Anders Rosenqvist (kasserer) 
perand@online.no

Siv Dolmen (styremedlem)
siv@dokfestivalen.no

Kristine Lindebø (styremedlem)
kristine.lindebo@gmail.com

Therese Alice Sanne (styremedlem)
therese.alice.sanne@gmail.com

Martin Slottemo Lyngstad (styremedlem) 
martin@slottemolyngstad.no


Fakturaadresse

Pressefotografenes Klubb
Postboks 7020 St. Olavsplass
0130 Oslo

Org.nr. 976777573