Referat fra Årsmøte i PK

ÅRSMØTE

PRESSEFOTOGRAFENES KLUBB NORGE

JOSEFINE VERTSHUS I OSLO

10. MARS 2017

 

DAGSORDEN

1. Åpning og godkjenning av fullmakter.

2. Valg av referent og ordstyrer.

3. Årsberetning, inkludert orientering fra styret om opprettelsen av DOK-festivalen som egen stiftelse.

4.  Reviderte regnskaper.

5. Forslag om innføring av styrehonorar.

6. Innkomne forslag.

7. Valg av styre.

8. Valg av to medlemmer til valgkomité.

1. Åpning og godkjenning av fullmakter

- Leder Sveinung Uddu Ystad ønsker medlemmene velkommen. Ingen innvendinger mot fullmakter.

2. Valg av referent og ordstyrer

- Kristine Lindebø velges til referent ved akklamasjon. Sveinung Uddu Ystad velges til ordstyrer ved akklamasjon.

3. Årsberetning, inkludert orientering fra styret om opprettelsen av DOK-festivalen som egen stiftelse.

 Årsberetningen kan du lese her.

- Nestleder Eivind Senneset går gjennom årsberetning. Se eget dokument.
- Leder Sveinung Uddu Ystad orienterer om etablering av DOK-festivalen som egen stiftelse.
- Kasserer Per Anders Rosenqvist orienterer om økonomien i overgangen til stiftelse.
Noen stikkord:
- PK stilte 100.000 i en egenkapital til DOK-festivalen.
- PK søker penger fra NJ og deler videre til DOK-festivalen.
- Fritt Ord-støtten har alltid gått direkte til DOK-festivalen. Slik vil det fortsatt være.
- Når PK-styret er frigjort fra hovedansvaret for DOK-festivalen kan PK jobbe med andre arrangementer.
- PK er fortsatt vertskap for festivalen. Men juridisk sett er PK og stiftelsen skilt som to separate enheter. PK tar heller ingen økonomisk risiko.

Årsberetningen tas til etterretning av Årsmøtet.

 4.  Reviderte regnskaper

Regnskapsrapport kan du lese her.

Per Anders Rosenqvist går gjennom regnskaper.

Noen stikkord:
- Generelt god økonomi i PK. Se eget dokument.

- Spørsmål angående sprikende tall i regnskapet fra 2015 til 2016. Per Anders oppklarer forskjellene, som kort sagt har med overgangen til DOK-stiftelse å gjøre.

Regnskapet tas til etterretning av Årsmøtet.  

5. Forslag om innføring av styrehonorar

Styret i Pressefotografenes klubb Norge foreslår at alle medlemmer i styret bortsett fra styreleder, mottar et årlig styrehonorar på 5.000 kr. Styreleder mottar et årlig honorar på 15.000 kr.

Nytt forslag: Tom Henning Bratlie foreslår 20.000 til leder.

VALG

1. votering, om styrehonorar eller ikke. Flertall for innføring av styrehonorar. Enstemmig flertall, minus en nøytral stemme.

2. votering: 5000 kroner til medlemmer per år. Enstemmig flertall for.

3. votering: 15.000 kroner til styreleder per år. Flertall for dette.

6. Innkomne forslag

Forslag fra Jarle Aasand:

Styret bes utrede muligheten for å arrangere et faglig program i forbindelse med utdelingen av Årets bilde. I dagens form er arrangementet først og fremst interessant for prisvinnere og medlemmer fra Oslo-distriktet. Det er nok gode grunner til at DOK-festivalen endte i Fredrikstad (og på en annen tid av året), men det er kanskje naturlig å vurdere om disse to arrangementene igjen bør samles?

Diskusjon på Årsmøtet. Svært mange positive til dette.

Jarle vil stryke siste del.

Forslaget er dermed: Styret bes utrede muligheten for å arrangere et faglig program i forbindelse med utdelingen av Årets bilde. I dagens form er arrangementet først og fremst interessant for prisvinnere og medlemmer fra Oslo-distriktet.

Enstemmig vedtatt.

7. Valg av styre

Tom Henning Bratlie fra valgkomiteen orienterer.

To går ut av styret: Siv Dolmen og Øyvind Nordahl Ness. Sveinung Uddu Ystad  takker av som leder. Takker ja til å sitte et år til som styremedlem. Linda Næsfeldt og Wanda Nathalie Nordstrøm stiller som nye styremedlemmer. Øvrige medlemmer ønsker å fortsette i sine verv.

Øyvind Nordahl Ness har vært representant for lokallaget i Trøndelag. Therese går inn som styreleder for PK Trøndelag.

Det nye styret, etter innstilling fra valgkomiteen:

Leder: Jarle Aasland. Enstemmig vedtatt.
Kasserer: Per Anders Rosenqvist. Valgt av Årsmøtet ved akklamasjon.
Styremedlem/nestleder: Eivind Senneset. Ikke på valg.
Styremedlem: Martin Slottemo Lyngstad. Ikke på valg.
Styremedlem: Kristine Lindebø. Ikke på valg.
Styremedlem: Sveinung Uddu Ystad. Valgt av Årsmøtet ved akklamasjon.
Styremedlem: Linda Næsfeldt. Valgt av Årsmøtet ved akklamasjon.
Styremedlem: Wanda Nathalie Nordstrøm. Valgt av Årsmøtet ved akklamasjon.
Styremedlem/leder av PK Trøndelag: Therese Alice Sanne. Valgt av Årsmøtet ved akklamasjon.
 

8. Valg av to medlemmer til valgkomité

Tom Henning Bratlie og Margit Selsjord velges til valgkomité ved akklamasjon.

 

Møtet heves.

 

For Pressefotografens Klubb,

Oslo 13. mars 2015

 

Kristine Lindebø

Utlysning: UNESCO ønsker bilder av journalister i arbeid

UNESCO satser på sikkerhet for journalister. Derfor inviterer de profesjonelle fotografer fra hele verden til å sende inn bilder av journalister i arbeid. 

UNESCO ønsker bilder av journalister som jobber i forskjellige situasjoner, for eksempel i demonstrasjoner, rettssaker, korrupsjonsetterforskning, journalister i konfliktsoner, eller liknende. 

De ønsker gjerne bilder som kan illustrere sikkerhet for journalister.

Bildene skal brukes av UNESCO for å illustrere programmer og initiativer som arbeider med journalistsikkerhet og straffefrihet.

Bildene som velges ut vi bli premiert og det vil bli inngått avtale om bruken.

Fristen for å sende inn er 15. april.

Se flere detaljer og send inn her. 

Innkalling til årsmøte i PK fredag 10. mars 2017 klokka 18

Innkalling til Årsmøte i Pressefotografenes Klubb Norge

Tidspunkt: Fredag 10. mars 2017 klokka 18

NB! Det blir servering av tapas fra 17.30.

Sted: Josefines vertshus, Josefines gate 16, 0351 Oslo

Alle medlemmer i Pressefotografenes Klubb kan være delegat og har stemmerett. Det kan

stemmes på årsmøtet med skriftlige fullmakter. Innkomne forslag må være styret i hende innen fredag 24. februar. Forslag sendes til styret@pk.no.

 

Saksliste:

1. Åpning og godkjenning av fullmakter

2. Valg av referent og ordstyrer

3. Årsberetning, inkludert orientering fra styret om opprettelsen av Dokfestivalen som egen stiftelse.

Årsberetning kan leses her.

4. Reviderte regnskaper.

Regnskapsrapport kan du lese her.

5. Forslag om innføring av styrehonorar.

Styret i Pressefotografenes klubb Norge foreslår at alle medlemmer i styret bortsett fra styreleder, mottar et årlig styrehonorar på 5.000 kr. Styreleder mottar et årlig honorar på 15.000 kr.

5. Innkomne forslag

Forslag fra Jarle Aasand:

Styret bes utrede muligheten for å arrangere et faglig program i forbindelse med utdelingen av Årets bilde. I dagens form er arrangementet først og fremst interessant for prisvinnere og medlemmer fra Oslo-distriktet. Det er nok gode grunner til at Dok-festivalen endte i Fredrikstad (og på en annen tid av året), men det er kanskje naturlig å vurdere om disse to arrangementene igjen bør samles?
 

6. Valg av styre

Innstilling fra valgkomitéen sendes ut så snart den er klar. Det skal velges ny leder, samt nye styremedlemmer.

7. Valg av to medlemmer til valgkomité

Årsberetning, regnskap og forslag til reviderte vedtekter gjøres tilgjengelig på

Fotojournalisten.no to uker før årsmøtet, samt i nyhetsbrev til medlemmene.

 

Om du ikke har mulighet for å delta på årsmøte kan fullmakt skrives ut fra denne lenken:

https://docs.google.com/document/d/1-yXEe9tO3WoWJsMpTZdC4h8mINALP7EbIKtUkFXEMdg/edit?usp=sharing

Glemt å betale kontingent for 2016?

Skal du delta i Årets bilde? Har du glemt å betale medlemskontingen for 2016? Fortvil ikke.

Årets bilde-reglene er klare: skal du delta i konkurransen som PK-medlem, så må kontingenten for konkurranseåret være betalt. Fristen for dette var egentlig 31.12.2016. Forsentkommere gis imidlertid amnesti for å kunne betale 2016-kontingenten nå (og senest innen 09.jan kl 19:59), mot at de umiddelbart også betaler medlemskontingenten for 2017.

Forsentkommere kan betale 2016-kontingenten her - og 2017-kontingenten her.

I tillegg må man selvsagt betale deltageravgiften for Årets bilde.

Invitasjon til Årets bilde 2016

Pressefotografenes Klubb (PK) inviterer igjen til landets viktigste fotokonkurranse! Leveringsfrist for Årets bilde 2016 er mandag 09. januar 2017 klokken 20.00. De nominerte kunngjøres kort tid etter juryeringen. 

Les oppdaterte konkurranseregler på www.åretsbilde.no

Konkurransen er åpen også for personer som ikke er medlemmer i Pressefotografenes klubb.

Deltakeravgift for PK-medlemmer er kr. 550,-
Deltakeravgift for ikke-medlemmer er kr. 1300,-

Medlemspris forutsetter at PK-kontingenten for 2016 blir betalt innen 31. desember 2016.
Studentmedlemmer som har betalt medlemskontingent i PK for 2016 deltar gratis i Årets bilde 2016.

Betalingsfrist for deltakeravgiften er 09. januar 2017.

Medlemskontingent for 2016 betales her.

Deltakeravgift for Årets bilde 2016 betales her.

Søk medlemskap i Pressefotografens klubb

 

Ny kategori - Årets nykommer

Nytt av året er kategorien Årets nykommer. Prisen deles ut til et talent innen foto- og/eller videojournalistikk som er under 25 år eller student eller elev ved universitet, høgskole, fotoskole eller videregående skole. 

Bidrag til kategorien kan sendes inn gratis og forutsetter ikke medlemsskap i Pressefotografenes klubb. (Skal man delta i andre kategorier krever det medlemskap eller betalt deltakeravgift som ikke-medlem.)

Husk å lese konkurransereglene før innsending!