Skal kåre Årets nykommer

Nå er det snart klart for innsending til Årets bilde 2016. Nytt av året er kåring av Årets nykommer, utvidete nyhets-kategorier og nye krav til informasjon om oppdragsgiver og finansiering av innsendte bidrag.

Årets nykommer

Den største nyheten i forbindelse med Årets bilde er utvilsomt kåringen av Årets nykommer. Prisen deles ut til et talent innen foto- og/eller videojournalistikk som er under 25 år eller student eller elev ved universitet, høgskole, fotoskole eller videregående skole.

Bidrag til Årets nykommer kan sendes inn gratis og forutsetter ikke medlemsskap i Pressefotografenes klubb. Vi ønsker likevel å minne om at alle bidrag til Årets nykommer må være produsert i henhold til gjeldende normer for pressetikk i Norge, da denne kategorien er underlagt de samme krav og regler som for konkurransen for øvrig.

Alle som ønsker å konkurrere om å bli Årets nykommer må sende en epost til konkurranse@pk.no for å registrere seg og få konkurransenummer.

Husk å lese konkurransereglene!

Utvidete nyhetskategorier

Kategoriene Nyhet og Nyhetsreportasje er fra og med årets konkurranse delt opp i nasjonale og internasjonale underkategorier. Deltagere i Årets bilde kan nå konkurrere i kategoriene Nyhet - Norge, Nyhet - utland, Nyhetsreportasje - Norge og Nyhetsreportasje - utland.

Nye krav i Årets bilde

Deltagere i Årets bilde må nå oppgi hvem arbeidet er tatt på oppdrag for og plikter å informere dersom bidragene er produsert med midler som ikke er redaksjonelle eller deltagerens egne. Dette for å sikre åpenhet og transparens og kunne avdekke eventuelle interessekonflikter tidlig i prosessen.

Leveringsfrist for Årets bilde 2016 er mandag 09. januar 2017 klokken 20.00. Full invitasjon til Årets bilde blir publisert i løpet av kort tid.

DOK16 i bilder

DOK 16 er over. Det ble en fin festival. Takk til alle som kom. Vi har samlet noen bilder fra festivaluka i Fredrikstad. Håper vi sees på DOK 17!

Årsmøte i Pressefotografenes Klubb

Tidspunkt: Fredag 11. mars 2016 klokka 18

Sted: Ingensteds, Brenneriveien 9

Saksliste:

 1. Åpning og godkjenning av fullmakter

 2. Valg av referent og ordstyrer

 3. Årsberetning (vedlegg 1)

 4. Reviderte regnskaper (vedlegg 2)

 5. Innkomne forslag (se vedlegg 3)
  Årets bilde-reglementet vedtas av styret. Medlem Brian Cliff Olguin foreslår at årsmøtet ber det nye styret  i PK om legge inn følgende endring i reglementet: «Konkurransedeltakere som ikke har journalistikk som hovedyrke bekrefter ved å delta at innsendte bidrag er produsert i henhold til gjeldende normer for presseetikk i Norge, herunder Vær varsom plakaten. Derfor kan ikke bilder og videoinnslag tatt på oppdrag for interesseorganisasjoner og eller kommersielle aktører delta i konkurransen.”

 6. Fastsettelse av medlemskontigent
  Styret går inn for å redusere kontingenten for medlemskap i Pressefotografenes klubb. Dette for å gjøre det enklere å tilpasse kostnaden for kontingent og deltakeravgift til Årets bilde for medlemmer i forhold til kostnaden for ikke-medlemmer som vil delta i Årets bilde. Styret foreslår for årsmøtet at kontingenten endres til 650 kr pr år.

 7. Revidering av vedtekter  (se vedlegg nr 4)
  De gamle vedtektene til PK er utdatert. Styret i PK har derfor gått gjennom vedtektene og utarbeidet et forslag til nye vedtekter.

 8. Valg av styre

  Valgkomiteens innstilling:
  Sveinung Uddu Ystad (leder - ikke på valg)
  Siv Dolmen (ikke på valg)
  Øyvind Nordahl Næss (ikke på valg, representerer PK Trøndelag, ny i styret)
  Per Anders Rosenkvist (kasserer, ny i styret)
  Kristine Marie Sandvoll Lindebø (styremedlem, ny i styret)
  Therese Alice Sanne (styremedlem, ny i styret)
  Martin Slottemo Lyngstad (styremedlem, ny i styret)Eivind Senneset (styremedlem, ny i styret)
  Finn Våga (representerer Norsk Journalistlag, tale- og møterett)
  Leder og kasserer er personvalg, utover dette konstituerer styret seg selv.

 9. Valg av to medlemmer til valgkomite

Vedlegg 1

Årsberetning for Pressefotografenes Klubb Norge (PK) 2015

Styret har i perioden 13. mars 2015 til 11. mars 2016 bestått av:
Sveinung Ystad (styreleder), Paul Sigve Amundsen (nestleder) Katinka Hustad, Erlend Berge, Tom Henning Bratlie, Ole Morten Melgård (leder i PK Trøndelag), Siv Dolmen (kasserer) og Finn Våga (representerer NJ, har ikke stemmerett).

Pressefotografenes Klubb Norge (heretter PK) har status som frivillig organisasjon og er registrert i foretaksregisteret i Brønnøysund.

PK har lokallag i Trøndelag.

PK har 195 betalende medlemmer for 2015, inkludert studentmedlemmer. I tillegg kommer ikke-betalende medlemmer: æresmedlemmer (2), pensjonister (56) og PK-styret (7).

PK samarbeider tett med NJ, Norsk Presseforbund og Norsk redaktørforening for å styrke vilkårene for og bevisstheten om foto- og videojournalistikken i Norge. Årets bilde og Dokfestivalen i Fredrikstad er hovedarenaene for PK. I tillegg samarbeider PK med NJ (Oslo journalistklubb og NJ Frilans) om enkeltarrangementer, samt som rådgiver for å gi tillitsvalgte og medlemmer i NJ større forståelse for fotojournalistikk som fag.


Aktiviteter i 2015:

Årets Bilde 13. mars 2015

PK arrangerte utdelingen av Årets Bilde 13. mars 2015 på Litteraturhuset i Oslo.
Årets bilde ble tildelt Kyrre Lien. Espen Rasmussen ble kåret til Årets fotojournalist, mens Martin Slottemo Lyngstad vant prisen Årets videojournalist. De to sistnevnte prisene ble delt ut for første gang. Prisutdelingen fikk bred oppmerksomhet i landets medier, og ble direktesendt på Aftenposten TV. Det ble produsert en større utstilling med Årets bilde-vinnerne som ble vist i Byhallen i Fredrikstad i forbindelse med dokumentarfotofestivalen DOK:15. Dette var også første året konkurransen ble åpnet for deltakere som ikke er medlem i PK.

Årets Bilde-boken ble trykket i et opplag på 400 eksemplarer. Prosjektklubben stod bak bokdesignet, samt utviklingen av den nye nettsiden åretsbilde.no som ble lansert i forbindelse med Årets Bilde-arrangementet. Boka ble finansiert 100% med annonsesalg.
Selve juryeringen fant sted i januar i lokalene til Høgskolen i Oslo og Akershus på Frydenlund.

Fotojuryen besto av følgende: Agnete Brun (frilans, tidligere Dagbladet, Oslo), Chris Maluszynski (Moment agency / Institute, Oslo / London), Joachim Adrian (Politiken, Danmark) og Adrian Ørhn Johansen (medielærer/frilanser, Hvaler).

Videojuryen besto av følgende: Linn Therese Amundsen (Zacapa film, Oslo), Magnus Wennman (Aftonbladet, Stockholm) og Roar Moltubak (Tv2, Oslo).

Årets bilde-festen ble arrangert på utestedet Ingensteds i Brenneriveien. DJ-kollektivet Too Many Girls sto for det musikalske. Det ble gjennomført en kort spørsmål/svar-seanse med Årets bilde-vinner Kyrre Lien, Espen Rasmussen og Martin Slottemo Lyngstad.

 

DOK:15 fra 1. juni til 7. juni 2015

Pressefotografenes Klubb arrangerte dokumentarfotofestivalen DOK:15 fra 1. juni til 7. juni 2015.

Festivalen ble for tredje gang arrangert utenfor Oslo, hvor Dokfestivalen har blitt arrangert siden 2005.

Hovedprogrammet foregikk på Litteraturhuset i Fredrikstad, mens flere utstillinger plassert rundt i byen sørget for å gjøre festivalen og dokumentarfotografiet synlig i bybildet. DOK:15 ble arrangert i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus, som hadde valgt å legge 20-årsjubileet for fotojournalistutdanningen til festivalen. Det ble arrangert fagdag, samt jubileumsfest i Båthusteateret.

Mads Nissen, som vant World Press Photo 2014, stilte ut sitt prosjekt om homofiles kamp i Russland, mens Sarker Protick stilte ut bilder fra et prosjekt om alderdom i Bangladesh. I tillegg ble Paragon Features prosjekt «Fra Ungdommen» vist utendørs.

Reportasjeprosjektet «China Dream», produsert av fotojournalist-studenter fra Kina, Bangladesh og Norge (HiOA) ble stilt ut utenfor Litteraturhuset, mens Årets Bilde-utstillingen ble vist i Byhallen.

Boken «China Dream» og Fotojournalistutdanningens jubileumsbok ”20” ble lansert under festivalen. Det ble også arrangert en multimediaworkshop for medielever fra de videregående skolene Glemmen, Mysen og Åssiden.

Fotojournalistutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus hadde også ansvaret for den godt besøkte fagdagen med tittelen «Er norske medier for feige til å publisere støtende bilder?» med innledere og debattanter fra Bangladesh, Danmark, Sverige og Norge som diskuterte grensene for medienes bildebruk med utgangspunkt i hendelsene 22. juli 2011.

Nytt i 2015 var også DOKavisa, som fungerte som en festivalavis med kommentarstoff og artikler, og en kanal for å kommunisere og stimulere til en bredere diskusjon om fotojournalistikk. DOKavisa ble i all hovedsak finansiert ved hjelp av annonsesalg.

DOK:15 er den best besøkte festivalen så langt, med godt besøkte fagseminarer på Litteraturhuset og i alle utendørsutstillingene.

Dette er programmet for DOK:15, som ble gjennomført i henhold til planen:

 

TORSDAG 4. JUNI:
Kl 15.00: Avgangskullet på Fotojournalistutdanningen lanserer sin utstilling og bok fra Kina. 24 bilder fra 24 studenter (norske, bangladeshiske og kinesiske studenter) på Blomstertorget. Boken ”Fotojournalistutdanningens historie” lanseres, skrevet av Anders Marius Knudsen og produsert av studenter.

Kl 17.00-18.15: Sarker Protick og Munem Wasif, bildevisning og foredrag

Kl 19.00-20.00: Diana Markosian, bildevisning og foredrag

Kl 21.00-22.00: Mads Nissen, bildevisning og foredrag


 
FREDAG 5. JUNI:
Fagdag i regi av fotojournalistutdanningen, Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA).
Er norske medier for feige å publisere støtende bilder? Anne Fogt, instituttleder Institutt for Journalistikk og mediefag (IJM), Høgskolen i Oslo innleder. Per-Anders Rosenkvist, lærer Fotojournalistutdanningen presenterer.

Kl 10.00-10.45: Niclas Hammarström og reporter Mattias Carlsson i Aftonbladet var først på Utøya. Niclas går igjennom hvordan de jobbet på Utøya (videoopptak ble vist på storskjerm).

Kl 11.00-12.00: Taslima Akthar/Shahidul Alam, Bangladesh. Hvor går grensene for publisering i Bangladesh? Utgangspunkt i Taslima’s berømte bilde fra ulykken i klesfabrikken (paret som holdt om hverandre, begravd levende).

Kl 13.00-13.30: Anne Hege Simonsen, forsker ved IJM, Høgskolen i Oslo og Akershus – ”Bildene som mangler. Hva sviktet i norske fotojournalisters beredskap?” Presentasjon av sitt forskningsprosjekt om 22-juli dekningen.

Kl 13.30-14.00: Magne Lindholm, lærer v. IJM, Høgskolen i Oslo og Akershus – ”Fører nettet til at vi må kaste de etiske publiseringsreglene på skraphaugen?”

Kl 14.15-15.00: Thomas Borberg (Politiken), Marius Tetlie (VG), Håkon Borud (Nyhetsredaktør i Aftenposten), Kjersti Løken Stavrum (Generalsekretær i Norsk Presseforbund) og Shahidul Alam (Drik Picture Library) – ”Er norske medier feige og bakpå? Har nettet forandret de etiske publiseringsreglene?” Paneldiskusjon ledet av Finn Våga.

Kl 18.00-1930: Vanessa Winship og George Georgiou, bildevisning og foredrag

Kl 20.00-02.00: Festivalfest på Båthusteateret. Fotojournalisthøgskolen feirer 20 år med fotojournalistikk på høgskolen.

 

LØRDAG 6. JUNI:

Kl 10.30-11.30: Hvordan skrive gode prosjektsøknader? Fagseminar. Fritt Ord, NJ og Karina Jensens minnefond kommer for å dele erfaringer og komme med tips.

Kl 11.45-12.45: Lydkurs for foto- og videojournalister. Fagseminar. En av landets mest brukte lydteknikere innen film og TV, Alexander Christensen, gir deg en innføring i hvordan tenke lyd når man skal lage egne videoproduksjoner. Konkrete tips om mikrofonbruk, hvordan skru til lyden best mulig i redigering og hvordan forberede seg for å få best mulige opptak.

Kl. 13.00-13.45: Hvordan ta betalt som frilanser? Fagseminar. NJ Frilans inviterer til foredrag med fotojournalist og frilanser Ole Morten Melgård.

Kl 14.00-15.00: iPhone som verktøy for foto- og videojournalister. Fagseminar. Johan Arnt Nesgård i Trønder-Avisa gir en innføring i bruk aviPhone/iPad for å lage video i felt.

Kl. 14.00-15.00: Multimediacamp 2015 - neste generasjon visuelle journalister. I en uke har medieelever fra videregående skoler i Mysen, Fredrikstad og Drammen jobbet sammen med Magnus Wennman og Niklas Meltio, to av Skandinavias beste fotojournalister i Fredrikstad. Sammen har de laget multimediaproduksjoner som gir et innblikk i livet til enkeltmennesker og miljøer i Fredrikstad, formidlet gjennom lyd, levende bilder og tekst.

Kl 15.30-16.30: Norske dokumentarfotografer presenterer sine prosjekter. Tomm W. Christiansen viser sitt Ukraina-prosjekt «Bloodlands». Anne-Stine Johnsbråten presenterer et nytt prosjekt om Oslos øst-vest-tematikk visualisert gjennom to ungdomsmiljøer fra hver sin side av byen. Javad Parsa har fotografert eksil-iranere i flere land

Kl 18.30-1930: Moises Saman, bildevisning og foredrag

Kl 20.30-21.30: Michal Chelbin, bildevisning og foredrag

 

Besøkstall, DOK:15:

Litteraturhuset i Fredrikstad

Torsdag

15.00 Lansering av Kina-utstilling på Blomstertorvet 104
17.00 Sarker Protick og Munem Wasif 98
19.00 Diana Markosian 100
21.00 Mads Nissen 202

Fredag

10.00 Hammarstrøm 204
11.00 Taslima Akthar/Shahidul Alam 204
13.00 Anne Hege Simonsen 204
13.30 Magne Lindholm 175
14.15 Paneldiskusjon ledet av Finn Våga 178
18.00 Winship og Georgiou 102

Lørdag

10.30 Fagseminar: Prosjektsøknad 40
11.45 Lydkurs for foto- og videojournalister 51
13.00 Hvordan ta betalt som frilanser? Fagseminar 62
14.00 iphone som verktøy 42
14.00 Multimedia camp 49
15.30 Norske dokumentarfotografer 131
18.30 Moises Saman 145
20.30 Michael Chelbin 124

Utstillinger

Mandag
Kontainerutstilling (utendørs, Fisketorget)

Tirsdag
Kontainerutstilling (utendørs, Fisketorget)

Onsdag
Kontainerutstilling (utendørs, Fisketorget)

Torsdag
Kontainerutstilling (utendørs, Fisketorget)

Fredag
Kontainerutstilling (utendørs, Fisketorget)

Lørdag
Kontainerutstilling (utendørs, Fisketorget)

Hele perioden
Studentutstilling (utendørs, Blomstertorvet) est.

Studentutstilling (Frøydis og Cicilie, innendørs) est.

Årets bilde i Byhallen, Fredrikstad kino (innendørs) est.

Fra Ungdommen (utendørs) est.

Vi anslår at mellom 5000-7000 besøkte årets utstilinger.
Tallet er noe lavere enn i fjor pga dårligere vær i utstillingsperioden.

DOK:15 fikk god presseomtale lokalt og nasjonalt i forkant og under festivalen.

Arrangementet gikk med et mindre overskudd.

Styremøter
PK-styret har hatt totalt 4 styremøter i perioden (10.05.2015, 24.08.2015, 22.11.2015 og 15.02.2016). Referat fra styremøtene kan fåes ved henvendelse til styret på styret@pk.no.

Oslo, 26. februar 2016

På vegne av styret i Pressefotografenes klubb,

Sveinung Ystad/ Paul Sigve Amundsen

 

Vedlegg 2

Regnskapsrapport

 

Vedlegg 3

Innkomne forslag

Forslag til vedtak/uttalelse (årsmøte) fremmet av Brian Cliff Olguin

“Kompetansen til foto og videojournalister er stadig mer etterspurt blant bedrifter og interesseorganisasjoner, som ønsker å produsere innholdsmarkedsføring og reklame.  Fordi vi er en interesseorganisasjon for pressefotografer i Norge og Årets bilde konkurransen skal følge Varsom plakaten, ønsker vi å presisere at foto og video tatt på oppdrag for bedrifter og interesseorganisasjoner ikke kvalifiserer til deltakelse i Årets bilde konkurransen. Slik punkt sju av konkurransereglene står i dag kan det tolkes som foto og video gjort som innholdsmarkedsføring kan delta hvis det følger Vær varsom plakaten. Punkt 1.1 i VVP sier atpressen skal være fri og uavhengig. Dette bør presiseres ytterligere i konkurransereglene.
PK ønsker å fremme fri og uavhengig foto- og videojournalistikk.

Her (til det nye styret) følger et forslag til endring i punkt sju av konkurransereglene (det nye styret bestemmer den konkrete ordlyden):

Konkurransedeltakere som ikke har journalistikk som hovedyrke bekrefter ved å delta at innsendte bidrag er produsert i henhold til gjeldende normer for presseetikk i Norge, herunder Vær varsom plakaten. Derfor kan ikke bilder og videoinnslag tatt på oppdrag for interesseorganisasjoner og eller kommersielle aktører delta i konkurransen.”

 

Vedlegg 4

Forslag til nye vedtekter, Pressefotografenes klubb Norge

Bakgrunn: Ole Morten Melgård og Tom Henning Bratlie fikk i fjor mandat av årsmøtet til å utforme et forslag til endringer av PKs medlemskriterier.

Vedtektene har ikke blitt endret siden 1988, og de er på mange områder utdaterte.

Forslaget til nye vedtekter ble behandlet i styret 15. februar 2016.

Dette er styrets forslag til reviderte vedtekter:

1 – Navn
Klubbens fulle navn er Pressefotografenes klubb Norge (PK). Klubbens hovedsete er i Oslo. PK ble stiftet 1. februar 1933.


2 – Formål
PK skal fremme fotojournalistikk og medlemmenes faglige interesser. PK samarbeider med Norsk Journalistlag (NJ) om fotojournalisters lønns- og arbeidsvilkår, vern om faglig integritet, opphavsrett og fremme av utviklingstiltak og utdanningstiltak.


3 – Medlemskap

A. Hovedbestemmelse
Medlemmer i PK skal i sitt fotojournalistiske virke arbeide på grunnlag av retten til fri informasjon og hensynet til faglig integritet i samsvar med Vær Varsom-plakaten og Tekstreklameplakaten.

B. Medlemskriterier
Redaksjonelle medarbeidere, herunder ledere, og frilansere som har fotojournalistikk som yrke, kan bli medlem i PK.

C. Studenter
Studenter som har fotojournalistikk som yrkesmål kan bli studentmedlem.

D. Lærere ved journalistutdanninger
Lærere ved utdanningsinstitusjoner som utdanner fotojournalister, kan bli medlem.

E. Pensjonister
Pensjonerte fotojournalister kan bli pensjonistmedlem.

F. Andre bestemmelser
Fotojournalister som ikke tilfredsstiller vilkårene B-D kan innvilges medlemskap dersom vedkommende
- er arbeidsløs og aktivt søker arbeid som fotojournalist
- er skoleelev og har redaksjonelle oppdrag

G. Saksbehandling
Styret i PK avgjør om det foreligger grunnlag for medlemskap. Avslag på søknad om medlemskap skal grunngis.

H. Permisjon
Fotojournalister som midlertidig er ute av yrket kan søke om å få opprettholde sitt medlemskap. Styret kan innvilge permisjon.


I. Eksklusjon
Medlemmer som ikke oppfyller medlemskriteriene kan bli ekskludert av styret. En eksklusjon skal grunngis. Avgjørelsen kan ankes inn for neste årsmøte. Årsmøtet kan oppheve ekskluderingen hvis anken oppnår 2/3 flertall.


J. Kontingent

Årsmøtet fastsetter medlemskontingent og innmeldingsavgift. Andre avgifter vedtas av styret. Kun medlemmer som har betalt kontingent for inneværende år har stemmerett på årsmøtet. Medlemsfordeler og klubbrabatter gjelder kun medlemmer som har betalt kontingent for inneværende år.

K. Medlemskort
Klubbens medlemskort er PKs eiendom og skal returneres på oppfordring eller ved opphør av medlemskap. Kontingent må være betalt for å kunne gjøre krav på medlemskort.

L. Lokallag
Medlemmer innenfor et geografisk område kan danne lokallag av PK. Ønske om opprettelse av lokallag meldes inn som ordinært forslag til årsmøtet og krever godkjennelse fra 2/3 av delegatene. Lokallag driftes på samme måte som PK sentralt, både vedtektsmessig og organisatorisk. Lokallagenes årsberetning legges fram for årsmøtet i PK Norge.

Lokallag kan oppløse seg selv på eget årsmøte dersom mer enn 1/2 av medlemmene ønsker det. Lokallagets eventuelle resterende midler tilfaller PK sentralt.

En andel av lokallagenes kontingent skal overføres lokallagene. Andelens størrelse fastsettes av årsmøtet.

 

4 – Årsmøtet

A. Hovedbestemmelse
Årsmøtet er PKs høyeste myndighet. Årsmøtet skal holdes hvert år innen 15. mai. Årsmøtetidspunktet meddeles medlemmene senest en måned før årsmøtet.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet sendes skriftlig til styret, senest tre uker før årsmøtet finner sted.

Innkalling og saksdokumenter sendes medlemmene senest to uker før møtet. Det kan ikke fattes beslutninger som ikke er nevnt i innkalling og de vedlagte saksdokumenter.

B. Ekstraordinært årsmøte
Styret kan innkalle til ekstraordinære årsmøter med 7 dagers varsel. Det må innkalles til ekstraordinært årsmøte hvis minst 1/4 av klubbens medlemmer krever det. Med innkallingen følger dagsorden til det ekstraordinære årsmøtet. Det ekstraordinære årsmøtet kan kun behandle den oppsatte dagsorden.

Dagsorden for årsmøtet:

1. Godkjenning av innkalling
2. Godkjenning av stemmeberettigede. Registrering av fullmakter. Disse må være skriftlige.
3. Godkjenning av saksliste
4. Valg av møteleder, referent og to til å underskrive referat
5. Årsberetning ved styreleder.
6. Godkjenning av regnskap framlagt av kasserer. Revisors anmerkninger.
7. Framlegging av årsberetning fra lokallag
8. Innkomne forslag
9. Fastsettelse av kontingent.
10. Valg av styre. Leder og kassererer er personvalg, ut over dette konstituerer styret seg selv.
11. Valg av revisor
12. Valg av to medlemmer til valgkomité.
13. Valg av komiteer opprettet av årsmøtet.

5 – Styret
Styret i PK består av leder, nestleder, sekretær og kasserer. I tillegg velges 2-5 styremedlemmer. Eventuelle lokallag skal være representert i styret.

Styret velges for ett år av gangen. Ved valg på årsmøtet bør minimum tre styremedlemmer følge med i det nye styret for best mulig kontinuitet. Styret skal arbeide i henhold til formålsparagrafen. Styret plikter å følge opp henvendelser fra medlemmene. Styret er beslutningsdyktige når minst tre medlemmer er tilstede, fysisk eller digitalt. Styret leder PKs drift og disponerer klubbens midler. Styrets samlede godtgjørelse fastsettes av årsmøtet, men fordeles av det sittende styret. Styrets vedtak protokolleres, det samme gjelder vedtak fra årsmøter.

6 – Årets bilde
Pressefotografenes klubb arrangerer konkurransen Årets bilde. Reglementet for konkurransen vedtas av styret.

7 – Vedtektsendringer
PKs vedtekter vedtas av årsmøtet. Forslag om vedtektsendringer skal sendes medlemmene før årsmøtet finner sted etter samme tidsfrister som andre forslag. Vedtektsendringer kreves minst 2/3 av de avgitte stemmer.

8 –  Oppløsning
Ved oppløsning av PK skal klubbens midler tilfalle Norsk journalistlag. Midlene skal oppfordres brukt til videreutdanning for fotojournalister. Vedtak om oppløsning kan kun fattes av årsmøtet eller ekstraordinært årsmøte med 2/3 flertall.