Innkalling til årsmøte i PK fredag 10. mars 2017 klokka 18

Innkalling til Årsmøte i Pressefotografenes Klubb Norge

Tidspunkt: Fredag 10. mars 2017 klokka 18

NB! Det blir servering av tapas fra 17.30.

Sted: Josefines vertshus, Josefines gate 16, 0351 Oslo

Alle medlemmer i Pressefotografenes Klubb kan være delegat og har stemmerett. Det kan

stemmes på årsmøtet med skriftlige fullmakter. Innkomne forslag må være styret i hende innen fredag 24. februar. Forslag sendes til styret@pk.no.

 

Saksliste:

1. Åpning og godkjenning av fullmakter

2. Valg av referent og ordstyrer

3. Årsberetning, inkludert orientering fra styret om opprettelsen av Dokfestivalen som egen stiftelse.

Årsberetning kan leses her.

4. Reviderte regnskaper.

Regnskapsrapport kan du lese her.

5. Forslag om innføring av styrehonorar.

Styret i Pressefotografenes klubb Norge foreslår at alle medlemmer i styret bortsett fra styreleder, mottar et årlig styrehonorar på 5.000 kr. Styreleder mottar et årlig honorar på 15.000 kr.

5. Innkomne forslag

Forslag fra Jarle Aasand:

Styret bes utrede muligheten for å arrangere et faglig program i forbindelse med utdelingen av Årets bilde. I dagens form er arrangementet først og fremst interessant for prisvinnere og medlemmer fra Oslo-distriktet. Det er nok gode grunner til at Dok-festivalen endte i Fredrikstad (og på en annen tid av året), men det er kanskje naturlig å vurdere om disse to arrangementene igjen bør samles?
 

6. Valg av styre

Innstilling fra valgkomitéen sendes ut så snart den er klar. Det skal velges ny leder, samt nye styremedlemmer.

7. Valg av to medlemmer til valgkomité

Årsberetning, regnskap og forslag til reviderte vedtekter gjøres tilgjengelig på

Fotojournalisten.no to uker før årsmøtet, samt i nyhetsbrev til medlemmene.

 

Om du ikke har mulighet for å delta på årsmøte kan fullmakt skrives ut fra denne lenken:

https://docs.google.com/document/d/1-yXEe9tO3WoWJsMpTZdC4h8mINALP7EbIKtUkFXEMdg/edit?usp=sharing

Glemt å betale kontingent for 2016?

Skal du delta i Årets bilde? Har du glemt å betale medlemskontingen for 2016? Fortvil ikke.

Årets bilde-reglene er klare: skal du delta i konkurransen som PK-medlem, så må kontingenten for konkurranseåret være betalt. Fristen for dette var egentlig 31.12.2016. Forsentkommere gis imidlertid amnesti for å kunne betale 2016-kontingenten nå (og senest innen 09.jan kl 19:59), mot at de umiddelbart også betaler medlemskontingenten for 2017.

Forsentkommere kan betale 2016-kontingenten her - og 2017-kontingenten her.

I tillegg må man selvsagt betale deltageravgiften for Årets bilde.

Invitasjon til Årets bilde 2016

Pressefotografenes Klubb (PK) inviterer igjen til landets viktigste fotokonkurranse! Leveringsfrist for Årets bilde 2016 er mandag 09. januar 2017 klokken 20.00. De nominerte kunngjøres kort tid etter juryeringen. 

Les oppdaterte konkurranseregler på www.åretsbilde.no

Konkurransen er åpen også for personer som ikke er medlemmer i Pressefotografenes klubb.

Deltakeravgift for PK-medlemmer er kr. 550,-
Deltakeravgift for ikke-medlemmer er kr. 1300,-

Medlemspris forutsetter at PK-kontingenten for 2016 blir betalt innen 31. desember 2016.
Studentmedlemmer som har betalt medlemskontingent i PK for 2016 deltar gratis i Årets bilde 2016.

Betalingsfrist for deltakeravgiften er 09. januar 2017.

Medlemskontingent for 2016 betales her.

Deltakeravgift for Årets bilde 2016 betales her.

Søk medlemskap i Pressefotografens klubb

 

Ny kategori - Årets nykommer

Nytt av året er kategorien Årets nykommer. Prisen deles ut til et talent innen foto- og/eller videojournalistikk som er under 25 år eller student eller elev ved universitet, høgskole, fotoskole eller videregående skole. 

Bidrag til kategorien kan sendes inn gratis og forutsetter ikke medlemsskap i Pressefotografenes klubb. (Skal man delta i andre kategorier krever det medlemskap eller betalt deltakeravgift som ikke-medlem.)

Husk å lese konkurransereglene før innsending!

Skal kåre Årets nykommer

Nå er det snart klart for innsending til Årets bilde 2016. Nytt av året er kåring av Årets nykommer, utvidete nyhets-kategorier og nye krav til informasjon om oppdragsgiver og finansiering av innsendte bidrag.

Årets nykommer

Den største nyheten i forbindelse med Årets bilde er utvilsomt kåringen av Årets nykommer. Prisen deles ut til et talent innen foto- og/eller videojournalistikk som er under 25 år eller student eller elev ved universitet, høgskole, fotoskole eller videregående skole.

Bidrag til Årets nykommer kan sendes inn gratis og forutsetter ikke medlemsskap i Pressefotografenes klubb. Vi ønsker likevel å minne om at alle bidrag til Årets nykommer må være produsert i henhold til gjeldende normer for pressetikk i Norge, da denne kategorien er underlagt de samme krav og regler som for konkurransen for øvrig.

Alle som ønsker å konkurrere om å bli Årets nykommer må sende en epost til konkurranse@pk.no for å registrere seg og få konkurransenummer.

Husk å lese konkurransereglene!

Utvidete nyhetskategorier

Kategoriene Nyhet og Nyhetsreportasje er fra og med årets konkurranse delt opp i nasjonale og internasjonale underkategorier. Deltagere i Årets bilde kan nå konkurrere i kategoriene Nyhet - Norge, Nyhet - utland, Nyhetsreportasje - Norge og Nyhetsreportasje - utland.

Nye krav i Årets bilde

Deltagere i Årets bilde må nå oppgi hvem arbeidet er tatt på oppdrag for og plikter å informere dersom bidragene er produsert med midler som ikke er redaksjonelle eller deltagerens egne. Dette for å sikre åpenhet og transparens og kunne avdekke eventuelle interessekonflikter tidlig i prosessen.

Leveringsfrist for Årets bilde 2016 er mandag 09. januar 2017 klokken 20.00. Full invitasjon til Årets bilde blir publisert i løpet av kort tid.

DOK16 i bilder

DOK 16 er over. Det ble en fin festival. Takk til alle som kom. Vi har samlet noen bilder fra festivaluka i Fredrikstad. Håper vi sees på DOK 17!