Innkalling til årsmøte i Pressefotografenes klubb

TID: Torsdag 8. mars 2018 klokken 17
STED: Møterom Nedjma, Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, Oslo
(Lett servering)

Alle medlemmer i Pressefotografenes Klubb kan være delegat og har stemmerett. Det kan stemmes på årsmøtet med skriftlige fullmakter. Innkomne forslag må være styret i hende senest 1. mars. Forslag sendes til styret@pk.no.

 

Saksliste:

1. Åpning og godkjenning av fullmakter

2. Valg av referent og ordstyrer

3. Årsberetning

4. Regnskap

5. Eventuelt innkomne forslag

6. Valg av styre
(Innstilling fra valgkomitéen sendes ut så snart den er klar.) 

7. Valg av to medlemmer til valgkomité

...

Last ned:
 

Årsberetning

Årsoppgjør og resultatregnskap

Fullmakt