Innkalling til årsmøte i PK fredag 10. mars 2017 klokka 18

Innkalling til Årsmøte i Pressefotografenes Klubb Norge

Tidspunkt: Fredag 10. mars 2017 klokka 18

NB! Det blir servering av tapas fra 17.30.

Sted: Josefines vertshus, Josefines gate 16, 0351 Oslo

Alle medlemmer i Pressefotografenes Klubb kan være delegat og har stemmerett. Det kan

stemmes på årsmøtet med skriftlige fullmakter. Innkomne forslag må være styret i hende innen fredag 24. februar. Forslag sendes til styret@pk.no.

 

Saksliste:

1. Åpning og godkjenning av fullmakter

2. Valg av referent og ordstyrer

3. Årsberetning, inkludert orientering fra styret om opprettelsen av Dokfestivalen som egen stiftelse.

Årsberetning kan leses her.

4. Reviderte regnskaper.

Regnskapsrapport kan du lese her.

5. Forslag om innføring av styrehonorar.

Styret i Pressefotografenes klubb Norge foreslår at alle medlemmer i styret bortsett fra styreleder, mottar et årlig styrehonorar på 5.000 kr. Styreleder mottar et årlig honorar på 15.000 kr.

5. Innkomne forslag

Forslag fra Jarle Aasand:

Styret bes utrede muligheten for å arrangere et faglig program i forbindelse med utdelingen av Årets bilde. I dagens form er arrangementet først og fremst interessant for prisvinnere og medlemmer fra Oslo-distriktet. Det er nok gode grunner til at Dok-festivalen endte i Fredrikstad (og på en annen tid av året), men det er kanskje naturlig å vurdere om disse to arrangementene igjen bør samles?
 

6. Valg av styre

Innstilling fra valgkomitéen sendes ut så snart den er klar. Det skal velges ny leder, samt nye styremedlemmer.

7. Valg av to medlemmer til valgkomité

Årsberetning, regnskap og forslag til reviderte vedtekter gjøres tilgjengelig på

Fotojournalisten.no to uker før årsmøtet, samt i nyhetsbrev til medlemmene.

 

Om du ikke har mulighet for å delta på årsmøte kan fullmakt skrives ut fra denne lenken:

https://docs.google.com/document/d/1-yXEe9tO3WoWJsMpTZdC4h8mINALP7EbIKtUkFXEMdg/edit?usp=sharing