Skal kåre Årets nykommer

Nå er det snart klart for innsending til Årets bilde 2016. Nytt av året er kåring av Årets nykommer, utvidete nyhets-kategorier og nye krav til informasjon om oppdragsgiver og finansiering av innsendte bidrag.

Årets nykommer

Den største nyheten i forbindelse med Årets bilde er utvilsomt kåringen av Årets nykommer. Prisen deles ut til et talent innen foto- og/eller videojournalistikk som er under 25 år eller student eller elev ved universitet, høgskole, fotoskole eller videregående skole.

Bidrag til Årets nykommer kan sendes inn gratis og forutsetter ikke medlemsskap i Pressefotografenes klubb. Vi ønsker likevel å minne om at alle bidrag til Årets nykommer må være produsert i henhold til gjeldende normer for pressetikk i Norge, da denne kategorien er underlagt de samme krav og regler som for konkurransen for øvrig.

Alle som ønsker å konkurrere om å bli Årets nykommer må sende en epost til konkurranse@pk.no for å registrere seg og få konkurransenummer.

Husk å lese konkurransereglene!

Utvidete nyhetskategorier

Kategoriene Nyhet og Nyhetsreportasje er fra og med årets konkurranse delt opp i nasjonale og internasjonale underkategorier. Deltagere i Årets bilde kan nå konkurrere i kategoriene Nyhet - Norge, Nyhet - utland, Nyhetsreportasje - Norge og Nyhetsreportasje - utland.

Nye krav i Årets bilde

Deltagere i Årets bilde må nå oppgi hvem arbeidet er tatt på oppdrag for og plikter å informere dersom bidragene er produsert med midler som ikke er redaksjonelle eller deltagerens egne. Dette for å sikre åpenhet og transparens og kunne avdekke eventuelle interessekonflikter tidlig i prosessen.

Leveringsfrist for Årets bilde 2016 er mandag 09. januar 2017 klokken 20.00. Full invitasjon til Årets bilde blir publisert i løpet av kort tid.