Innkalling til årsmøte i Pressefotografenes klubb

TID: Torsdag 8. mars 2018 klokken 17
STED: Møterom Nedjma, Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, Oslo
(Lett servering)

Alle medlemmer i Pressefotografenes Klubb kan være delegat og har stemmerett. Det kan stemmes på årsmøtet med skriftlige fullmakter. Innkomne forslag må være styret i hende senest 1. mars. Forslag sendes til styret@pk.no.

 

Saksliste:

1. Åpning og godkjenning av fullmakter

2. Valg av referent og ordstyrer

3. Årsberetning

4. Regnskap

5. Eventuelt innkomne forslag

6. Valg av styre
(Innstilling fra valgkomitéen sendes ut så snart den er klar.) 

7. Valg av to medlemmer til valgkomité

...

Last ned:
 

Årsberetning

Årsoppgjør og resultatregnskap

Fullmakt

 

 

Søk Karina Jensen-stipendet 2018

Nå kan du søke om stipend fra Karina Jensens minnefond.

Det årlige stipendet skal gå til én eller flere personer som ønsker å videreutvikle seg innen fotojournalistikk, enten gjennom utdanning, hospitering eller prosjektarbeid.

Stipendet deles ut årlig og kan søkes av alle norske pressefotografer og fotojournalister.

Normalt blir det delt ut 25.000 kr, til en eller flere søkere. Søkerne må fylle ut søknadsskjema, samt legge ved prosjektbeskrivelse, budsjett og gjerne arbeidsprøver.

Søknadsfristen er 23. februar 2018 klokken 23:59. 

Vinner(e) offentliggjøres på Årets bilde-utdelinga på Litteraturhuset i Oslo, 9. mars. 

Har du spørsmål om stipendet eller søknaden, kontakt styreleder Bente Riise, mobil 905 84 838.

KLIKK HER FOR Å SØKE! 

Karina Jensen var en av få kvinnelige fotojournalister i norsk presse da hun levde. Hun døde av kreft i 1998, bare 35 år gammel.

Jensen var en dyktig og respektert fotograf, og fikk blant annet Årets Bilde i 1992 for bildet «Prevensjon på russisk», som viser en ung kvinne som stiger ned fra operasjonsbordet på en abortklinikk. Jensens lyst på opplevelser og hennes pågangsmot fikk henne ut i verden. Hun dekket krigen i Bosnia, fredsforhandlinger i Midtøsten, kurdere i Tyrkia, muslimske kvinners hverdag i Pakistan, Bill Clintons valgkamp og kvinnekonferansen i Kina – for å nevne noe.

Bildet   «Prevensjon på russisk» vant Årets bilde i 1992. Foto: Karina Jensen

Bildet  «Prevensjon på russisk» vant Årets bilde i 1992.
Foto: Karina Jensen

Invitasjon til Årets bilde 2017

Pressefotografenes Klubb (PK) inviterer igjen til landets viktigste fotokonkurranse! Leveringsfrist for Årets bilde 2017 er mandag 08. januar 2018 klokken 20.00. De nominerte kunngjøres kort tid etter juryeringen. 

Les oppdaterte konkurranseregler på www.åretsbilde.no

Konkurransen er åpen også for personer som ikke er medlemmer i Pressefotografenes klubb.

Deltakeravgift for PK-medlemmer er kr 550,-

Deltakeravgift for ikke-medlemmer er kr 1300,-

Mediehus, redaksjoner og produksjonsselskap som ønsker å sende inn bidrag til videoklassene på vegne av ansatte og frilansere betaler kr 1300,- per bidrag (les mer om dette nederst i saken).

Medlemskontingent for 2017 betales her.

Deltakeravgift for Årets bilde 2017 betales her.

Søk medlemskap i Pressefotografens klubb

 

Nytt av året #1: Olympus premierer Årets fotojournalist, Årets nykommer, foto, og Årets bilde

Olympus er hovedsponsor av Pressefotografenes klubb. Olympus premierer Årets fotojournalist, Årets nykommer, foto, og vinner av Årets bilde med utstyr til en samlet verdi av 180.000,-. 

Nytt av året #2: Reportasjer kan inneholde bilder fotografert frem til innsendingsfristen

Bidrag til reportasjekategoriene i konkurransen kan nå inneholde enkeltbilder som er tatt helt frem til innsendingsfristen.

Nytt av året #3: Reviderte videokategorier

Reportasjekategorien i videoklassen er fra i år delt i to kategorier. Vi har nå én kategori for videojournalister som i hovedsak jobber alene i felt og selv har ansvar for foto og regi - og én kategori for team-produksjoner.

Nytt av året #4: Videobidrag kan sendes inn av redaksjoner

Tidligere års regler har krevd at også videobidragene må sendes inn av fotograf/videojournalist selv. Vi åpner nå for at redaksjoner, TV-hus og produksjonsselskap kan sende inn videobidrag på vegne av sine team.

Fotograf/videojournalist som selv sender inn bidrag betaler ordinær deltakeravgift for å kunne levere et ubegrenset antall bidrag (kr. 550,- / kr. 1300,- avhengig av hvorvidt vedkommende er medlem av PK eller ikke).

Redaksjoner, TV-hus og produksjonsselskap som sender inn bidrag på vegne av sine team/ansatte/frilansere betaler deltageravgift kr. 1300,- per bidrag.

Husk å lese konkurransereglene før innsending!

 

Referat fra Årsmøte i PK

ÅRSMØTE

PRESSEFOTOGRAFENES KLUBB NORGE

JOSEFINE VERTSHUS I OSLO

10. MARS 2017

 

DAGSORDEN

1. Åpning og godkjenning av fullmakter.

2. Valg av referent og ordstyrer.

3. Årsberetning, inkludert orientering fra styret om opprettelsen av DOK-festivalen som egen stiftelse.

4.  Reviderte regnskaper.

5. Forslag om innføring av styrehonorar.

6. Innkomne forslag.

7. Valg av styre.

8. Valg av to medlemmer til valgkomité.

1. Åpning og godkjenning av fullmakter

- Leder Sveinung Uddu Ystad ønsker medlemmene velkommen. Ingen innvendinger mot fullmakter.

2. Valg av referent og ordstyrer

- Kristine Lindebø velges til referent ved akklamasjon. Sveinung Uddu Ystad velges til ordstyrer ved akklamasjon.

3. Årsberetning, inkludert orientering fra styret om opprettelsen av DOK-festivalen som egen stiftelse.

 Årsberetningen kan du lese her.

- Nestleder Eivind Senneset går gjennom årsberetning. Se eget dokument.
- Leder Sveinung Uddu Ystad orienterer om etablering av DOK-festivalen som egen stiftelse.
- Kasserer Per Anders Rosenqvist orienterer om økonomien i overgangen til stiftelse.
Noen stikkord:
- PK stilte 100.000 i en egenkapital til DOK-festivalen.
- PK søker penger fra NJ og deler videre til DOK-festivalen.
- Fritt Ord-støtten har alltid gått direkte til DOK-festivalen. Slik vil det fortsatt være.
- Når PK-styret er frigjort fra hovedansvaret for DOK-festivalen kan PK jobbe med andre arrangementer.
- PK er fortsatt vertskap for festivalen. Men juridisk sett er PK og stiftelsen skilt som to separate enheter. PK tar heller ingen økonomisk risiko.

Årsberetningen tas til etterretning av Årsmøtet.

 4.  Reviderte regnskaper

Regnskapsrapport kan du lese her.

Per Anders Rosenqvist går gjennom regnskaper.

Noen stikkord:
- Generelt god økonomi i PK. Se eget dokument.

- Spørsmål angående sprikende tall i regnskapet fra 2015 til 2016. Per Anders oppklarer forskjellene, som kort sagt har med overgangen til DOK-stiftelse å gjøre.

Regnskapet tas til etterretning av Årsmøtet.  

5. Forslag om innføring av styrehonorar

Styret i Pressefotografenes klubb Norge foreslår at alle medlemmer i styret bortsett fra styreleder, mottar et årlig styrehonorar på 5.000 kr. Styreleder mottar et årlig honorar på 15.000 kr.

Nytt forslag: Tom Henning Bratlie foreslår 20.000 til leder.

VALG

1. votering, om styrehonorar eller ikke. Flertall for innføring av styrehonorar. Enstemmig flertall, minus en nøytral stemme.

2. votering: 5000 kroner til medlemmer per år. Enstemmig flertall for.

3. votering: 15.000 kroner til styreleder per år. Flertall for dette.

6. Innkomne forslag

Forslag fra Jarle Aasand:

Styret bes utrede muligheten for å arrangere et faglig program i forbindelse med utdelingen av Årets bilde. I dagens form er arrangementet først og fremst interessant for prisvinnere og medlemmer fra Oslo-distriktet. Det er nok gode grunner til at DOK-festivalen endte i Fredrikstad (og på en annen tid av året), men det er kanskje naturlig å vurdere om disse to arrangementene igjen bør samles?

Diskusjon på Årsmøtet. Svært mange positive til dette.

Jarle vil stryke siste del.

Forslaget er dermed: Styret bes utrede muligheten for å arrangere et faglig program i forbindelse med utdelingen av Årets bilde. I dagens form er arrangementet først og fremst interessant for prisvinnere og medlemmer fra Oslo-distriktet.

Enstemmig vedtatt.

7. Valg av styre

Tom Henning Bratlie fra valgkomiteen orienterer.

To går ut av styret: Siv Dolmen og Øyvind Nordahl Ness. Sveinung Uddu Ystad  takker av som leder. Takker ja til å sitte et år til som styremedlem. Linda Næsfeldt og Wanda Nathalie Nordstrøm stiller som nye styremedlemmer. Øvrige medlemmer ønsker å fortsette i sine verv.

Øyvind Nordahl Ness har vært representant for lokallaget i Trøndelag. Therese går inn som styreleder for PK Trøndelag.

Det nye styret, etter innstilling fra valgkomiteen:

Leder: Jarle Aasland. Enstemmig vedtatt.
Kasserer: Per Anders Rosenqvist. Valgt av Årsmøtet ved akklamasjon.
Styremedlem/nestleder: Eivind Senneset. Ikke på valg.
Styremedlem: Martin Slottemo Lyngstad. Ikke på valg.
Styremedlem: Kristine Lindebø. Ikke på valg.
Styremedlem: Sveinung Uddu Ystad. Valgt av Årsmøtet ved akklamasjon.
Styremedlem: Linda Næsfeldt. Valgt av Årsmøtet ved akklamasjon.
Styremedlem: Wanda Nathalie Nordstrøm. Valgt av Årsmøtet ved akklamasjon.
Styremedlem/leder av PK Trøndelag: Therese Alice Sanne. Valgt av Årsmøtet ved akklamasjon.
 

8. Valg av to medlemmer til valgkomité

Tom Henning Bratlie og Margit Selsjord velges til valgkomité ved akklamasjon.

 

Møtet heves.

 

For Pressefotografens Klubb,

Oslo 13. mars 2015

 

Kristine Lindebø