Utlysning: UNESCO ønsker bilder av journalister i arbeid

UNESCO satser på sikkerhet for journalister. Derfor inviterer de profesjonelle fotografer fra hele verden til å sende inn bilder av journalister i arbeid. 

UNESCO ønsker bilder av journalister som jobber i forskjellige situasjoner, for eksempel i demonstrasjoner, rettssaker, korrupsjonsetterforskning, journalister i konfliktsoner, eller liknende. 

De ønsker gjerne bilder som kan illustrere sikkerhet for journalister.

Bildene skal brukes av UNESCO for å illustrere programmer og initiativer som arbeider med journalistsikkerhet og straffefrihet.

Bildene som velges ut vi bli premiert og det vil bli inngått avtale om bruken.

Fristen for å sende inn er 15. april.

Se flere detaljer og send inn her. 

Innkalling til årsmøte i PK fredag 10. mars 2017 klokka 18

Innkalling til Årsmøte i Pressefotografenes Klubb Norge

Tidspunkt: Fredag 10. mars 2017 klokka 18

NB! Det blir servering av tapas fra 17.30.

Sted: Josefines vertshus, Josefines gate 16, 0351 Oslo

Alle medlemmer i Pressefotografenes Klubb kan være delegat og har stemmerett. Det kan

stemmes på årsmøtet med skriftlige fullmakter. Innkomne forslag må være styret i hende innen fredag 24. februar. Forslag sendes til styret@pk.no.

 

Saksliste:

1. Åpning og godkjenning av fullmakter

2. Valg av referent og ordstyrer

3. Årsberetning, inkludert orientering fra styret om opprettelsen av Dokfestivalen som egen stiftelse.

Årsberetning kan leses her.

4. Reviderte regnskaper.

Regnskapsrapport kan du lese her.

5. Forslag om innføring av styrehonorar.

Styret i Pressefotografenes klubb Norge foreslår at alle medlemmer i styret bortsett fra styreleder, mottar et årlig styrehonorar på 5.000 kr. Styreleder mottar et årlig honorar på 15.000 kr.

5. Innkomne forslag

Forslag fra Jarle Aasand:

Styret bes utrede muligheten for å arrangere et faglig program i forbindelse med utdelingen av Årets bilde. I dagens form er arrangementet først og fremst interessant for prisvinnere og medlemmer fra Oslo-distriktet. Det er nok gode grunner til at Dok-festivalen endte i Fredrikstad (og på en annen tid av året), men det er kanskje naturlig å vurdere om disse to arrangementene igjen bør samles?
 

6. Valg av styre

Innstilling fra valgkomitéen sendes ut så snart den er klar. Det skal velges ny leder, samt nye styremedlemmer.

7. Valg av to medlemmer til valgkomité

Årsberetning, regnskap og forslag til reviderte vedtekter gjøres tilgjengelig på

Fotojournalisten.no to uker før årsmøtet, samt i nyhetsbrev til medlemmene.

 

Om du ikke har mulighet for å delta på årsmøte kan fullmakt skrives ut fra denne lenken:

https://docs.google.com/document/d/1-yXEe9tO3WoWJsMpTZdC4h8mINALP7EbIKtUkFXEMdg/edit?usp=sharing

Søk Karina Jensen-stipendet

Nå kan du søke om stipend fra Karina Jensens minnefond.

Det årlige stipendet skal gå til én eller flere personer som ønsker å videreutvikle seg innen fotojournalistikk, enten gjennom utdanning, hospitering eller prosjektarbeid.

Stipendet deles ut årlig og kan søkes av alle norske pressefotografer og fotojournalister.

Normalt blir det delt ut 25.000 kr, til en eller flere søkere. Søkerne må fylle ut søknadsskjema, samt legge ved prosjektbeskrivelse, budsjett og gjerne arbeidsprøver.

Søknadsfristen er 22. februar klokken 23:59. 

Vinner(e) offentliggjøres på Årets bilde-utdelinga på Litteraturhuset i Oslo, 10. mars. 

Har du spørsmål om stipendet eller søknaden, kontakt styreleder Bente Riise, mobil 905 84 838.

KLIKK HER FOR Å SØKE! 

Karina Jensen var en av få kvinnelige fotojournalister i norsk presse da hun levde. Hun døde av kreft i 1998, bare 35 år gammel.

Jensen var en dyktig og respektert fotograf, og fikk blant annet Årets Bilde i 1992 for bildet «Prevensjon på russisk», som viser en ung kvinne som stiger ned fra operasjonsbordet på en abortklinikk. Jensens lyst på opplevelser og hennes pågangsmot fikk henne ut i verden. Hun dekket krigen i Bosnia, fredsforhandlinger i Midtøsten, kurdere i Tyrkia, muslimske kvinners hverdag i Pakistan, Bill Clintons valgkamp og kvinnekonferansen i Kina – for å nevne noe.

Bildet  «Prevensjon på russisk» vant Årets bilde i 1992. Foto: Karina Jensen

Bildet  «Prevensjon på russisk» vant Årets bilde i 1992.
Foto: Karina Jensen

Glemt å betale kontingent for 2016?

Skal du delta i Årets bilde? Har du glemt å betale medlemskontingen for 2016? Fortvil ikke.

Årets bilde-reglene er klare: skal du delta i konkurransen som PK-medlem, så må kontingenten for konkurranseåret være betalt. Fristen for dette var egentlig 31.12.2016. Forsentkommere gis imidlertid amnesti for å kunne betale 2016-kontingenten nå (og senest innen 09.jan kl 19:59), mot at de umiddelbart også betaler medlemskontingenten for 2017.

Forsentkommere kan betale 2016-kontingenten her - og 2017-kontingenten her.

I tillegg må man selvsagt betale deltageravgiften for Årets bilde.

Invitasjon til Årets bilde 2016

Pressefotografenes Klubb (PK) inviterer igjen til landets viktigste fotokonkurranse! Leveringsfrist for Årets bilde 2016 er mandag 09. januar 2017 klokken 20.00. De nominerte kunngjøres kort tid etter juryeringen. 

Les oppdaterte konkurranseregler på www.åretsbilde.no

Konkurransen er åpen også for personer som ikke er medlemmer i Pressefotografenes klubb.

Deltakeravgift for PK-medlemmer er kr. 550,-
Deltakeravgift for ikke-medlemmer er kr. 1300,-

Medlemspris forutsetter at PK-kontingenten for 2016 blir betalt innen 31. desember 2016.
Studentmedlemmer som har betalt medlemskontingent i PK for 2016 deltar gratis i Årets bilde 2016.

Betalingsfrist for deltakeravgiften er 09. januar 2017.

Medlemskontingent for 2016 betales her.

Deltakeravgift for Årets bilde 2016 betales her.

Søk medlemskap i Pressefotografens klubb

 

Ny kategori - Årets nykommer

Nytt av året er kategorien Årets nykommer. Prisen deles ut til et talent innen foto- og/eller videojournalistikk som er under 25 år eller student eller elev ved universitet, høgskole, fotoskole eller videregående skole. 

Bidrag til kategorien kan sendes inn gratis og forutsetter ikke medlemsskap i Pressefotografenes klubb. (Skal man delta i andre kategorier krever det medlemskap eller betalt deltakeravgift som ikke-medlem.)

Husk å lese konkurransereglene før innsending!